Süreçler

İç Denetim Süreci (3.2)

Denetim Süreci (3.2.1)

Danışmanlık Süreci (3.2.2)

Kalite Güvence Geliştirme (3.2.3)

Süreç Performans Parametresi İzleme Formu

Süreç Performans Parametresi Tanımlama Formu

Risk Tespit ve Seviye Belirleme Formu

Ahi Evran Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi

Risk Belirleme Kriterleri Formu


Copyright © BAUM 2015