• Geleneksel yöntemler yerine modern teknik ve araçlarla yürütülür.
  • Yazılı kurallara evrensel standartlara sahiptir.
  • Geçmiş değil gelecek odaklıdır.
  • Stratejik önceliklere göre yürütülür.
  • Sistemli ve süreklidir.
  • Nesnel güvence verir.
  • Objektiftir.
  • Denetimin tüm türlerini kapsar.