İç Denetim Nedir

Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.


Kamuda İç Denetim nedir?

 

İç Denetim Hakkında Bilinmesi Gerekenler için 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © BAUM 2015