İç Denetim Nedir

Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.

 

Kamuda İç Denetim nedir? Tanıtım filmini izlemek için tıklayınız...


Copyright © BAUM 2015