Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimleri Verilmeye Başlandı. (14.02.2019)

2019 yılı içerisinde Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerine "Kurumsal Risk Yönetimi" eğitimlerinin verilerek; yılsonuna kadar Üniversitemizin süreç risk kütükleri ile eylem planlarının oluşturulması ve Kamu Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Standartlarına Uyumunun tamamlanması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda İç Denetim Birimi Başkanlığında görevli İç Denetçiler Ahmet GÜLER ve Ziya ÖZTÜRK tarafından İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı personeline 14 Şubat 2019 tarihinde 10:00-12.00 saatleri arası İdari ve Mali İşler Toplantı Salonunda öncelikle (2) saat teorik olarak eğitim verilmiştir.

Uygulamalı eğitim ayrıca belirlenecek bir tarihte verilecek olup, birimin proje süreci başlatılmıştır. 

Haberler