Kurumsal Risk Yönetimi, Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi Eğitimi verildi. (07.02.2019)

Üniversitemizde yürütülmekte olan TS ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında; Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından ‘’Kurumsal Risk Yönetimi, Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi’’ konulu eğitim verildi. 

7 Şubat 2019 tarihinde Yunus Emre Toplantı Salonunda İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet GÜLER ve İç Denetçi Ziya ÖTÜRK tarafından verilen eğitime akademik ve idari personel katıldı. Eğitimde 2019 yılında gerçekleştirilecek risk yönetimi uygulamalarının planlanması ve güncellenmesi hakkında İç Denetçiler tarafından bilgiler verildi.

Eğitim sonunda İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet GÜLER örnekleme ve güncel yaşamda risk faktörünün öneminden bahsederek ilerleyen günlerde eğitimlerin birim bazında faaliyetler olarak devam edeceği bilgisini verdi.

 

 

Haberler