5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Harcama Süresi konulu Hizmet İçi Eğitim verildi. 26.09.2019

Personel Daire Başkanlığı hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında 26 Eylül 2019 tarihinde İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet GÜLER tarafından Üniversitemiz idari personeline yönelik olarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi salonunda saat 13:00-17:00 arası 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Harcama Süresi konulu hizmet içi eğitim verdi.

Haberler