Rektörlüğe Bağlı Bölümlerde Görevli Akademik Personellere Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi Verildi. (20.09.2019)

2019 yılı içerisinde Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerine "Kurumsal Risk Yönetimi, Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Eğitimi" verilerek; yıl sonuna kadar Üniversitemizin süreç risk kütükleri ile eylem planlarının oluşturulması ve Kamu Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Standartlarına Uyumunun tamamlanması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet GÜLER tarafından Üniversitemiz Rektörlüğe Bağlı Bölümler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Enformatik Bölümü, Türk Dili Bölümü ile Araştırma Bölümlerinden olan Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü akademik personellerine 20 Eylül 2019 tarihinde 14:00-17:00 saatleri arası Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi vermiştir.

 

 

 

Haberler