Kaman MYO Personeline Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi Verildi. (06.08.2019)

2019 yılı içerisinde Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerine "Kurumsal Risk Yönetimi, Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Eğitimi" verilerek; yıl sonuna kadar Üniversitemizin süreç risk kütükleri ile eylem planlarının oluşturulması ve Kamu Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Standartlarına Uyumunun tamamlanması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet GÜLER ve İç Denetçi Ziya ÖZTÜRK tarafından Üniversitemiz Kaman Meslek Yüksekokulu ve Kaman Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu personeline 06 Ağustos 2019 tarihinde Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi vermiştir. 

Haberler