Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Personeline Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi Verildi. (18.07.2019)

2019 yılı içerisinde Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerine "Kurumsal Risk Yönetimi, Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Eğitimi" verilerek; yıl sonuna kadar Üniversitemizin süreç risk kütükleri ile eylem planlarının oluşturulması ve Kamu Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Standartlarına Uyumunun tamamlanması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet GÜLER ve İç Denetçi Ziya ÖZTÜRK tarafından Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri MYO personeline 18 Temmuz 2019 tarihinde 09:00-12.00 saatleri arasında Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi vermiştir. 

Haberler