Yapı İşleri Daire Başkanlığı Personeline Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi Verildi. (18.06.2019)

2019 yılı içerisinde Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerine "Kurumsal Risk Yönetimi, Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Eğitimi" verilerek; yıl sonuna kadar Üniversitemizin süreç risk kütükleri ile eylem planlarının oluşturulması ve Kamu Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Standartlarına Uyumunun tamamlanması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet GÜLER tarafından Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeline 18 Haziran 2019 tarihinde 14:00-17.00 saatleri arasında Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi vermiştir. 

Haberler