Yabancı Diller Yüksekokulu Personeline Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi Verildi. (26.03.2019)

2019 yılı içerisinde Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerine "Kurumsal Risk Yönetimi" eğitimlerinin verilerek; yıl sonuna kadar Üniversitemizin süreç risk kütükleri ile eylem planlarının oluşturulması ve Kamu Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Standartlarına Uyumunun tamamlanması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda İç Denetim Birimi Başkanlığında görevli İç Denetçiler Ahmet GÜLER ve Ziya ÖZTÜRK tarafından, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik ve İdari personeline 26 Mart 2019 tarihlerinde 14.00-16.00 saatleri arasında teorik eğitim verilmiştir.

                                                                                                                                              27 Mart 2019 tarihinde yayınlandı.

Haberler