SGDB Personeline Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi Verildi. (18.03.2019)

2019 yılı içerisinde Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerine "Kurumsal Risk Yönetimi" eğitimlerinin verilerek; yıl sonuna kadar Üniversitemizin süreç risk kütükleri ile eylem planlarının oluşturulması ve Kamu Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Standartlarına Uyumunun tamamlanması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda İç Denetim Birimi Başkanlığında görevli İç Denetçiler Ahmet GÜLER ve Ziya ÖZTÜRK tarafından Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personeline 18 Mart 2019 tarihinde 09:00-11.00 saatleri arasında (2) saat teorik eğitim verilmiştir. 

Haberler