Hukuk Müşavirliği Personeline Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi Verildi. (18.02.2019)

2019 yılı içerisinde Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerine "Kurumsal Risk Yönetimi" eğitimlerinin verilerek; yılsonuna kadar Üniversitemizin süreç risk kütükleri ile eylem planlarının oluşturulması ve Kamu Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Standartlarına Uyumunun tamamlanması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda İç Denetim Birimi Başkanlığında görevli İç Denetçiler Ahmet GÜLER ve Ziya ÖZTÜRK tarafından Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği personeline 18 Şubat 2019 tarihinde 10:00-12.00 saatleri arası (2) saat teorik, sonrasında 13:00-17.00 saatleri arasında da ise (4) saat uygulamalı eğitim verilmiştir.

Haberler