2017 Yılı Denetim Faaliyetleri tamamlandı.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı denetim faaliyetleri tamamlandı.