2019 yılı içerisinde ‘’Kurumsal Risk Yönetimi’’ eğitimleri tüm Akademik ve İdari personele verilecektir.

İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından 29.01.2019 tarihinden alınan Rektörlük Oluru ile 2019 yılı içerisinde; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personele yönelik olarak Kurumsal Risk Yönetimi-Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi konulu eğitimler verilecektir. 

Eğitim faaliyetleri için yer ve zaman bilgisi ayrıca bildirilecektir.