Kurum içi ve dışı yapılan yazışmalar hakkında bilgilendirme

Rektörlük Makamının 04/05/2016 tarihli OLUR’u doğrultusunda kurulan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığı,  anılan tarihten itibaren doğrudan Rektöre bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Başkanlığımızda biri Başkan olmak üzere 2 İç Denetçi görev yapmaktadır.

Kurum içi ve dışı yapılan yazışmalarda muhatap kısmına  ''İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI'' olarak yazılması gerekmektedir. Konu ile ilgili tüm idari ve akademik personele duyurulur.