Risk Değerlendirme Formu yayınlandı. (21.10.2019)

İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından alınan Rektörlük Oluru ile 2019 yılı içerisinde; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personele yönelik olarak Kurumsal Risk Yönetimi-Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi konulu eğitimler verilmiştir. Verilen eğitimler esnasında da belirtildiği üzere Risk Değerlendirme Formu içeriği güncel olarak doldurularak Birim Kalite Sorumlusuna, sonrasında ise Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemine eklenmek üzere Kalite Koordinatörlüğü kurumsal E-Posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize sunulur. 

 

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU içeriğine ulaşmak için tıklayınız...