Üniversitenin sürdürülebilir gelişimine katalizör etkisi yaratan; proaktif, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan bir İç Denetim Birimi olmak.