·       Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini,

·       Risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işlemesini,

·       Mali bilgi ve yönetim bilgisinin tam, doğru ve zamanında elde edilmesini,

·       Üniversite kaynakların korunması ile ekonomik, etkili ve verimli olarak kullanılmasını,

         sağlamak amacıyla; Üniversitemizin tüm işlem ve faaliyetlerini ulusal ve uluslararası iç denetim standartlarına uygun olarak denetlemek ve idareye danışmanlık hizmeti vermektir.